Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#76 2006-08-07 09:48:36

NieVe
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

ca?kiem mozliwe Marija :twisted: wink roll big_smile


gg 6516634
"Dobra ksi??a to rodzaj alkoholu - te? idzie do g?owy" - MAGDALENA SAMOZWANIEC

Offline

 

#77 2006-08-07 10:00:00

Marija
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Oj, mo?liwe. Miejcie nadziej?, ?e pryszczaci podorastaj?, zm??niej?, a mo?e i zm?drzej?? Zawsze trzeba my?le? pozytywnie. A w tej dyskusji nie mog? by? obiektywna, bo najpierw obejrza?am D&U, a potem przeczyta?am. I pan Darcy ma twarz CF na zawsze (tak jak Kmicic ma twarz m?odego Olbrychskiego, a Wied?min - ?ebrowskiego blondie, mimo ogólnej fatalno?ci filmu). Tyle tylko dodam,?e i tak - po raz setny podczytuj?c ksi??k? D&U - niecierpliwie czekam na zabójcze kwestie pana Darcy, który nie umia? k?ama? i jak co? czu?, to wali? w oczy, albo nic nie mówi? lol

Offline

 

#78 2006-08-07 10:04:25

pak4
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Co do czekania Darcy'ego -- a co by by?o, gdyby Bingley zakocha? si? w innej? smile Po?owa... no -- jedna trzecia smile -- sukcesu Darcy'ego to sta?o?? i g??bia uczucia jego przyjaciela, który nie budzi tak ?ywych emocji smile

Wychodzi mi jednak, ?e jest Darcy kim? wyj?tkowym. Podsumuj? to:
-- silny charakter,
-- konsekwentny i uparty,
-- przy tym aktywny "w zalotach" -- nie czeka z za?o?onymi r?kami jak Edmund, Edward, Kinghtly, czy Wenthworth, ale pracowicie znosi przeszkody mi?dzy sob? a Lizzy (sprawa Lidii, a potem Bingleya i Jane);
-- i jeszcze raz podkre?l? -- nami?tny, najbli?szy typowi amanta (reszta to raczej wierni opiekunowie, ni? nami?tni kochankowie*).

---
* Megg przet?umaczyla tekst o przemilczeniach u JA. By?o te? o tym, ?e JA nie lubi?a czu?ostkowych wyzna? mi?osnych. Mo?e w?a?nie dramatyczne napi?cie pierwszych o?wiadczyn o?mieli?o j?, by ukaza? jeden, jedyny raz, czyj?? nami?tno??.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#79 2006-08-07 10:20:06

Marija
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Edmund i Edward to wyj?tkowe ciapy - jak ich wiaterek rzuci?, tak lecieli :twisted: Trudno tu przewidywa? nami?tno?? w zwi?zkach ma??e?skich, zgroza lol A Lizzy i Darcy to dwa pi?kne temperamenty. Ach, co to by?o za po?ycie :oops:

Offline

 

#80 2006-08-07 14:03:57

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Marija napisał:

M??czy?ni dojrzewaj? po czterdziestce. "

Niezupe?nie ;D
Chocia? rzeczywi?cie ten przedzia? wiekowy jako? jest najciekawszy big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#81 2006-08-07 15:32:02

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

No tempreament mieli oboje. Jak sobie o jakiej? k?ótni pomy?l? to musia?y oewnie naczynia fruwa?..

Po 40 ?ohoho. to ??dnie mam czekania. Mój facet nie mo?e mie? wi?cej ni? moja stara siostra. Tzn ró?nica wieku nie mo?e by? wi?ksza ni? mi?dzy mn? a sior?


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#82 2006-08-07 16:19:16

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Nie wierze w to, ?e pu?kownik k?óci?by si? z Mariann?. W zasadzie w wiekszo?ci spraw ust?powa?by jej (z mi?o?ci i z do?wiadczenia), a w sprawach naprawde wa?nych, ona ulega?aby jemu, z racji autorytetu, który u niej niew?tpliwie mia?, szacunku i w?a?nie do?wiadczenia.

Kasiu z tym wiekiem - ja rozumiem, ?e dla Ciebie 40-latek to ju? do ?mierci powinien si? szykowa? big_smile To raczej zrozumia?e. Jednak?e nadal twierdz?, ?e facet zaczyna sie robi? ciekawy dopiero po 30-tce. Chociaby ze wzgl?dów praktycznych - ma do?wiadczenie (a to wa?ne), ma wiedz?, dzieki czemu nie jest nudny, m?dro?? (chocia? te dwa ostatnie to nie regu?a big_smile), zaczyna sobie zdawa? spraw?, ?e czego? mu w ?yciu brakuje i jest ju? ustawiony w ?yciu. big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#83 2006-08-07 16:33:32

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Zaraz tam jest cytat ?e niby ja powiedzia?am ?e dojrzewaja po 40 ja nic takiego nie mówi?am.

Wiesz nie po 40
Ja siostrze lubie mówi? ?e na jej miejscu to ja ju? bym chyba w trumnie spa?a Dbig_smilebig_smile

A na urodziny to si? pyta?am. Co ci kupi? sztuczn? szcz?k? lask? czy weekedn w domu spokojnej staro?ci big_smilebig_smilebig_smile


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#84 2006-08-07 20:43:34

megg
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego


Jest osobowo?ci? -- to ju? napisa?em. Trzeba go zdoby? -- nie, oczywi?cie, Lizzy si? nie stara, wr?cz przeciwnie (co okazuje si? najlepszym sposobem na Darcy'ego) -- w ka?dym razie wraz z trudno?ciami podnosi si? ocena. Warto te? pami?ta?, ?e Darcy to jedyny du?y, pozytywny m?ski bohater u JA, który jest romantycznie nami?tny, nawet je?li zachowuje si? wzorowo.

Bo "Duma i uprzedzenie" to najbardziej klasyczny romans w znanej mi twórczo?ci JA. Zerknijmy, prosze, na inne dzie?a -- "Rozwa?na i romantyczna" -- historia Marianny praktycznie w ogóle nie toczy si? wed?ug schematu romansowego, a na ko?cu ma si? w?tpliwo?ci, czy ona nie wychodzi za m?? z szacunku i wdzi?czno?ci. Elinor i Edward to przypadek bliski klasycznemu romansowi, ale jaki? wyciszony. Nie ma tak dramatycznych akcentów jak odmowa w?asnej r?ki, jedynie oni oboje w ciszy ?a?uj? swojej mi?o?ci. W "Mansfield Park" sytuacja jest podobna -- Fanny jest na tyle nie?mia?a, ?e o Edmunda nie zabiega, ten za? celuje Mary. Uczucia mo?e i s? mocne, ale g??boko skryte -- nie to co w "Dumie", gdzie poznajemy nami?tno?? Darcy'ego przy jego pierwszej pro?bie o r?k? Lizzy. "Emma" to historia pomy?ek g?ównej bohaterki, a ostateczne jej zam??pój?cie, to tyle? mi?y, co sztuczny koniec, a pan Kinghtly to raczej archetypowy starszy brat, ni? kochanek. Najbli?sze klasycznego romansu, gdzie dwoje si? nami?tnie kocha (no... mo?e Lizzy nie od razu kocha Darcy'ego, ale jest przynajmniej nami?tna w swojej odmowie) s? "Perswazje", ale tam znowu mamy wyciszenie akcji, skromniutk? bohaterk? (odmowa oddania swej r?ki jest tam tylko wspominana) i mi?o?? narastaj?c? bez wybuchów nami?tno?ci.[/url]

Tak jest!! wink

A co do tych facetów po 40, to ........heh........chyba si? zgodz? z Aine, ?e facet robi si? ciekawy po 30-tce dopiero....Ale cz?sto ci po 30-tce to ju? s? zaj?ci sad

Offline

 

#85 2006-08-07 20:51:13

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Albo wr?cz przeciwnie big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#86 2006-08-07 20:59:03

megg
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Takiego "wr?cz przeciwnie" to jeszcze mi si? nie uda?o spotka?-jak na razie sami Wikhamowie, Crawfordowie itd. mniej wi?cej w moim wieku, czyli jeszcze przed 30-tk?, ale ju? bez zera jako drugiej cyferki wink

Offline

 

#87 2006-08-07 21:08:55

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

To wr?cz przeciwnie znaczy?o, ?e cz?sto bywaj? znów wolni big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#88 2006-08-07 21:41:35

megg
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

aha! W sensie tacy z odzysku? heh...to? mnie pocieszy?a :cry: :cry:

Offline

 

#89 2006-08-07 21:46:55

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

mozna rzec taki recycling wink


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#90 2006-08-07 22:36:21

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Ja tam sobie ceni? tych z odzysku big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#91 2006-08-08 10:59:54

fringilla
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Popieram, ci z odzysku maj? cz?sto wiele zalet, które ceni? sobie, hm, dojrzale kobiety wink


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#92 2006-08-08 11:06:34

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Oj to zanim ja dojrzej? to mnie chyba koniec ?wiata w 2012 zastanie


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#93 2006-08-08 11:17:48

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Hmm. Dojrza?e kobiety... wink


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#94 2006-08-08 16:57:36

fringilla
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

No moja droga, ja tam sie uwa?am za dojrza??.
?eby nikogo nie urazi? wink
Faceta po 40 nie uwa?am za starca wink Cho? sama nie mam jeszcze 30.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#95 2006-08-08 17:02:27

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

he he. Ja tam sie za dojrza?? nie uwa?am. Niestety.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#96 2006-08-08 17:11:25

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

ja dojrza?a ha ha
tylko z t? róznica ja moja siostr? juz uwa?am za staruszk? ale jak mam powiedzia?a ?e Alanka R czu? katafalkiem to si? z ni? posprzeczalam zw?aszcza ?e ona a? du?o m?odsza nie jest. roll


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#97 2006-08-08 17:23:18

fringilla
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Ja tak - dzieci, m??, rodzina, te sprawy... Jak sobie pomysl?, czego oczekuj? od m??czyzny, ?ycia od siebie i w ogóle, to tak - jestem dojrza?a, czy tego chc?, czy nie wink


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#98 2006-08-08 21:08:28

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Ja jestem na wiecznym rozdro?u big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#99 2006-08-08 23:25:04

fringilla
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Hehe, to luksus wink Ale do czasu. W ka?dym razie zaliczasz sie do tych, które facetów po 40 nie traktuj? jak starców i nie maj? nic do tych z odzysku. To stawia cie po tej samej stronie barykady wink


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#100 2006-08-08 23:31:52

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

powiem wiecej, bardziej cenie tych z odzysku big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB