Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#126 2006-08-04 17:38:18

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Ogladn??am film. Nie jade po nim z góry na dó? je?li zapoinam ?e to jest mannsfiled Park jak by?a ta scena ?e Fanny zgadza si? wyj?c za Croforda to ju? Happy by?am a tu nie. Tak mi facia by?o szkoda. jako film ujdzie cho? wciskanie w taki sposób problemu niewolnictwa ju? mniej mi pasowa?o. Scena gdzie Fanny podejrza?a Marie i niedosz?ego narzeczonego no wi?? dalej mi by?o Go szkoda.Te podrygi lesbijskie Mary mnie zniesmaczy?y. Film nie jest w suie najgorszy ale... mog?o by? lepiej to ju? nie jest moja Austen


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#127 2006-08-11 15:36:04

Jeanne
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Chyba film to niczyja Austen. No, za wyj?tkiem re?yserki.


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#128 2006-08-19 18:00:36

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Ja si? nie mog? nadziwi? Fanny ?e ona wola?a Edmunda jak mo?na takiego go?cia wole? przed Henrym zw?aszcza jak Henrego gra taki aktor.

No i zastanawiaj?cy jest fakt ?e ona przyjmuje o?wiadczyny. Ju? mia?am nadziej?


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#129 2006-08-19 18:16:17

pak4
Użytkownik

Re: Mansfield Park

W powie?ci Henry wcale nie jest przystojny. On ma tylko sexapeal big_smile Nie wiem, czy dok?adnie o to autorce chodzi, ale Henry uwodzi zachowaniem, a nie wygl?dem (filmy tego nie oddaj?), tymczasem sexapealowi Henry'ego Fanny postanawia od pocz?tku si? opiera? (por. w?tek o klasycznej urodzie), bo ma uwagi co do jego moralno?ci. Zreszt?, mo?e w g??bi ducha kocha ju? Edmunda? Na to wygl?da.

Co do o?wiadczyn -- JA twierdzi, ?e Fanny w ko?cu by uleg?a. Rozumiem, ?e film pokazuje t? mo?liwo??, tyle ?e nie do?? subtelnie, sugeruj?c przyj?cie o?wiadczyn, a potem odrzucenie.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#130 2006-08-19 18:37:39

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Ze te? mi?o?c jest taka ?lepa. To nie fair. A ten ca?yu Henru móg?by by? bardziej cierpliwy


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#131 2006-08-20 08:15:21

pak4
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Móg?by by? smile Ale wtedy by?aby to zupe?nie inna powie?? big_smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#132 2006-08-20 21:03:49

megg
Użytkownik

Re: Mansfield Park


Co do o?wiadczyn -- JA twierdzi, ?e Fanny w ko?cu by uleg?a. Rozumiem, ?e film pokazuje t? mo?liwo??, tyle ?e nie do?? subtelnie, sugeruj?c przyj?cie o?wiadczyn, a potem odrzucenie.

Jane Austen tak zrobi?a-przyj??a o?wiadczyny pewnego pana, w nocy przemy?la?a spraw? i rano stwierdzi?a, ?e jednak nie...A ?e film powsta? te? na podstawie listów i dzienników, jest w nim kilka rysów biograficznych, zw?aszcza w postaci w?a?nie Fanny smile

Offline

 

#133 2006-09-21 16:01:43

Jeanne
Użytkownik

Re: Mansfield Park

I najlepsze jest to, ?e nie mia?a mu nic do zarzucenia poza jego wielko?ci?. Chodzi o wzrost oczywi?cie. Mam o tym artyku?, wi?c nie zmy?lam. lol


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#134 2006-09-21 18:50:26

pak4
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Z tego co pami?tam pretensji Fanny mia?a wi?cej -- pami?ta?a przecie? jego zachowanie wobec Bertramówien. Tyle, ?e to by?y nie do ko?ca sprecyzowane pretensje, z których trudno by?o czyni? jednoznaczny zarzut -- pozostawa? wi?c wzrost.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#135 2006-09-21 22:03:33

megg
Użytkownik

Re: Mansfield Park

hm...ale Jeanne chodzi?o chyba o Jane Austen, nie o Fanny! Te? mam ten artyku?.

Offline

 

#136 2006-09-22 16:03:16

Jeanne
Użytkownik

Re: Mansfield Park

No mnie chodzi?o o Jane. Co jak co, ale o Fanny chyba artyku?ów nie ma jeszcze.... lol Megg a sk?d go masz? Ja z podr?cznika do angielskiego. big_smile


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#137 2006-09-23 19:01:36

pak4
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Ja nie jestem do ko?ca przekonany, cho? artyku?u nie widzia?em sad Mo?e by mnie przekona??

W ka?dym razie Crawfordowie nie s? pokazani jako ludzie zupe?nie ?li. Zreszt? tak? posta? trudno wskaza? w MP. Mo?e cioteczka Norris? Mo?e pan Price? "Czarni" bohaterowie MP, jak Bertramówny i Crawfordowie to osoby o niez?ym sercu, a jedynie ?le wycofane, które w sprzyjaj?cych okoliczno?ciach daj? szans? na popraw?.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#138 2006-09-23 19:50:35

Jeanne
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Jak chcesz artyku? zamieszcz?. wink
?li nie. Ale Maria jako? nie sk?ania si? do poprawy co wida? przy ko?cu ksi??ki. Ju? Julia pr?dzej - wida?, ?e mimo ucieczki zm?drza?a. No i Tom po chorobie te? si? poprawi?. Jedynia ta Maria jaka? zepsuta do szcz?tu.....


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#139 2006-09-23 20:16:21

pak4
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Sam zalegam z obiecanym wszystkim Nabokovem sad wi?c a? g?upio mi prosi?.
W ka?dym razie, je?li nie sprawi?oby to Tobie trudno?ci, to bym chcia? wink
I je?li o mnie chodzi nie trzeba si? spieszy?, bo si? na par? dni urywam sprzed komputera! 8) No... mo?e niezupe?nie... W ka?dym razie komputera b?d? u?ywa? jedynie s?u?bowo, publicznie i pod okiem Szefa, co na hobbystyczne lektury nie daje szans sad


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#140 2006-09-24 00:27:35

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Mansfield Park

jeanne, jesli go zamiscisa, to nie na forum, tylko na stronie jako artykul. Bedzie bardziej dostepny i latwiej go bedzie znalesc.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#141 2006-09-24 08:54:40

Jeanne
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Nie ma sprawy. Postaram si? jeszcze dzi?. big_smile


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#142 2006-11-05 16:49:15

lemonick
Użytkownik

Re: Mansfield Park

powracaj?c do tematu...

Przy pierwszych rodzia?ach my?la?am- a id?, wyjdzie za tego Edmunda w po?owie ksi??ki...
Pó?niej zacz??am troch? inaczej ocenia? Fanny- cierpi?tnica, kocha E. ca?ym sercem i musi wys?uchiwa? jego wywodów na temat pi?kno?ci wygl?du zewn?trznego i charakteru panny Crawford.
Ju? w po?owie ksi??ki zacz??am uwa?a?, ?e Fanny jest g?upia- odrzuca mi?o?? Crawforda... Edmund marzy i snuje plany na temat mal?e?stwa z Mary C., a ona odrzuca tak? pi?kn? mi?o??... Aktualnie stwierdzam,?e w sumie to mia?a racj?- by?a uprzedzona do niego, ja te? bym by?a, jakby tak zachowywa? si? najpierw w stosunku do moich sióstr, a po ich wyje?dzie do mnie...
Potem znowu za?ama?am si? lekko jak okaza?o si?, ?e Maria uciek?a z Crawfordem mimo g??bokich zapewnie? panny C., ?e ten g??boko i wiernie kocha Fanny...
Na t? chwil?, te? bym nie przyj??a Crawforda. Po pierwsze, z?e wra?enia i pierwsze odczucia zawsze g??boko zapadaj? mi w pami??, a po drugie, to nie lubi? ludzi w stylu pana Crawforda.
To by by?o na tyle... :mrgreen:


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#143 2006-12-11 20:52:43

caroline
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Pak, ogromne dzi?ki za wklejenie tekstu Nabokova o "Mansfield Park". Przeczyta?am kiedy? "wyk?ady..." ale potem odda?am ksi??k? do biblioteki i od tamtej pory nie mog? na ni? trafi? big_smile a mia?am wielk? ochot? wróci? do tego tekstu.

Czy Ty to wszystko r?siami swoimi pracowitymi wklepa?e? 8O
Wielkie dzi?ki!

Offline

 

#144 2006-12-12 10:20:25

pak4
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Jak najbardziej. Z lenistwa smile Bo przecie? mog?em zeskanowa? i OCRowa? wink


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#145 2006-12-12 11:02:49

Marija
Użytkownik

Re: Mansfield Park

O, a ja dopiero zajrza?am na artyku?y 8O Kawa? dobrej roboty, dzi?kuj? i ja, zaraz sobie zrobi? przerw? ?niadaniow? z Nabokovem wink

Offline

 

#146 2006-12-12 23:16:37

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Mansfield Park

paku dzieki wielkie. Cz?owiek wraca z wygnania, a tutaj takie pyszno?ci zaserwowane big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#147 2007-03-31 20:34:35

abigail
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Co do ki??ki "Mansfield Park" to cho? czyta?am j?, hm, chyba ju? z kilkana?cie lat temu, to nie przewiduj? do niej wraca? (jak np. ch?tnie wracam do "Dumy i uprzedzenia") - pami?tam, ?e wynudzi?a mnie mocno i czyta?am j? od po?owy ju? bardziej z przymusu wink, ?eby doczyta? do ko?ca (bo nie lubi? zaczyna? czyta? ksi??ek i nie ko?czy?). Bohaterowie nie wzbudzili mojej sympatii, niestety te zwroty "wielkich" uczu? jako? s? ma?o realne jak dla mnie. Wielka by?a mi?o?? Crawforda do Fanny, nie ma co. A Edmund te? nie za bardzo p?omienny i wiarygodny (jak na mój gust wink ). W sumie gorzej z powie?ci Auten czyta?o mi si? tylko "Emm?". hmm

Co do filmu to wspomnianej tu ju? nowej wersji nie widzia?am.
Natomiat ogl?da?am serial BBC z lat 80-tych. Jest niestety do?? d?ugi i nudnawy - ironicznie mog?abym doda? - jak ksi??ka wink. Czyli w sumie mo?e to i plus filmu - odda? ducha powie?ci. lol
A tak bardziej serio to wg mnie aktorka graj?ca Fanny zagra?a j? jakby Fanny by?a opó?niona w rozwoju, nie pisz? tego z?o?liwie, ale takie sprawia wra?enie - osoby lekko upo?ledzonej umys?owo (chodzi mi o jej wyraz twarzy, gestykulacj?). Przeszkadza?o mi to, bo inaczej j? sobie wyobra?a?am.
Natomiast trafnie dobrano rodze?stwo Crawfordów - oni rzeczywi?cie s? do siebie fizycznie podobni i zagrali bardzo dobrze.
Kilka fajnych jeszcze innych ról (np. rodzice Fanny) i to ratuje w mojej ocenie ten film od ostrej krytyki. Wypatrzy?am tam m.in. Gordona Kaye w roli pastora, w Polsce bardziej znanego z roli Rene w serialu komediowym "Allo, allo".
Ale g?ówna para nie wzbudzi?a niestety mojej sympatii. No i sceny we wn?trzach zbyt teatralne, jak na mój gust.

Ostatnio edytowany przez abigail (2007-03-31 20:34:52)

Offline

 

#148 2007-03-31 22:21:30

Marija
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Gdzie? to ju? te? pisa?am, ?e Fanny w tym filmie wygl?da jak niedojda - nierozgarni?ta, zakompleksiona i niezbyt lotna hmm

Offline

 

#149 2007-04-03 19:08:02

Anna
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Jako? zabranie si? do lektury ,,Mansfield Park" zaj??o mi bardzo du?o czasu, a owe dzie?o sta?o si? ,,ostatni? nie przeczytan? ksi??k? Jane Austen" :-) , ale nareszcie mam j? przy sobie i z przyjemno?ci? zabieram si? do czytania. Chwilowo przebrn??am przez do?? zawi?y wst?p (ale wydaje mi si?, ?e mimo wszytsko poj??am ,,co autorka mia?a na my?liz") i wcale tym nieprzera?ona przyst?puj? do czytania. W ka?dym razie zrelacjonuj? swoje odczucia po sko?czeniu. O... zawi?o?? owej damy udzieli si? i mnie :-) Pozdrawiam i k?aniam si? nisko

Offline

 

#150 2007-04-04 07:15:16

pak4
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Dobra dusza (Megg!) przesy?a informacj?, ?e na YouTube mo?na zobaczy? sceny z nowych: Mansfield Park i Opactwa.
Np. Mansfield Park: http://www.youtube.com/watch?v=VMxSWmMjmss
Opactwo: http://www.youtube.com/watch?v=0fM9g2Cu2aw
A! I Perswazje te?: http://www.youtube.com/watch?v=5_mPMMxzhZM


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB