Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#51 2007-09-30 22:16:38

Dione
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

Tak, Jane by?a jednak nieoceniona big_smile


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#52 2007-09-30 23:49:30

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

Dione, bratnia duszo, jak zawsze po Tobie mam ju? niewiele do dodania.
Bardzo ciekawe spostrze?enia i przyznam, nie przysz?y mi do g?owy.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#53 2007-10-01 16:07:05

fanturia
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

Czepiacie si? biednej Marianny wink Popatrzcie na dzisiejsze 17-latki.

Offline

 

#54 2007-10-03 17:43:05

Dione
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

Fanfurio, ja wci?? podkre?lam, ?e Lidie, Marianny, Katarzyny, a nawet Anny, Jane, Emmy czy Eleonory mo?na zawsze spotka? na ulicach wink


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#55 2007-10-03 19:24:25

fanturia
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

Mo?na, mo?na... Zw?aszcza Lidie wink

Offline

 

#56 2007-10-03 19:56:49

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

zw?aszcza wszystkie...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#57 2007-10-04 18:24:53

fanturia
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

Lidie s? najg?o?niejsze, wi?c najbardziej zauwa?alne :-)

Offline

 

#58 2007-10-04 19:43:07

snowdrop
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

Hm, a ja jeszcze nie przeczyta?am do ko?ca R&R. wink

Offline

 

#59 2007-10-04 21:42:30

Dione
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

To widzisz snowdrop ile Ci? jeszcze czeka wink


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#60 2007-10-09 20:21:00

snowdrop
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

Przeczyta?am w ko?cu R&R, wczoraj powali?a mnie choroba i zaj??am si? lektur? ksi??ek.
Musz? przyzna? ?e pod koniec powie?ci Elinor zyskuje. Przejawia nawet uczucia. Daruje jej pouczania bo w ko?cu si? otwiera. Podoba mi si? jak ona która tak zawsze powstrzymywa?a si? przed uczuciami i przestrzega?a konwenansów nagle wybieg?a z pokoju z p?aczem, gdy Edward mówi ?e to nie on si? o?eni? z Lucy. No w ko?cu przybra?a ludzk? twarz smile. JA pokaza?a wielk? si?? mi?o?ci i emocji smile
Bardzo podoba mi si? poni?szy cytat, chyba jeden z najlepszych w ca?ej ksi??ce, jest na wskro? prawdziwy:
"... Nie jest szcze?liwy, jego sytuacja finansowa nie jest z?a, nie zaznaje niewygód i my?li tylko o tym, ?e po?lubi? kobiet? o usposobieniu znacznie mniej poci?gaj?cym ni? twoje. Czy jednak st?d wynika, ?e by?by szcz??liwszy, po?lubiaj?c ciebie? Mia?by wówczas inne problemy. Mia?by k?opoty finansowe, które poniewa? za?egnane - wydaj? mu si? b?ahostk?..."

Offline

 

#61 2007-10-09 23:39:22

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

Nadal uparcie sie nie zgadzam, ze Elinor przejawia uczucia pod koniec powie?ci. Powiedzia?abym, ?e to predzej marianna zaczyna je przejawia?.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#62 2007-10-10 08:21:17

snowdrop
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

Aine, porwa?a ja fala mi?o?ci i zapomnia?a o konwenansach. To musisz przyzna?! Wybieg?a z pokoju z p?aczem. smile

Offline

 

#63 2007-10-10 11:42:24

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

Snowdrop nie chodzi?o mi o to ?e ona nie przejawi?a uczuc, ale o to, ?e nie dopiero pod koniec ksi?zki - o ile to po polsku wysz?o

Ostatnio edytowany przez AineNiRigani (2007-10-10 11:43:12)


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#64 2007-10-10 15:32:02

Ulka
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

AineNiRigani napisał:

Nadal uparcie sie nie zgadzam, ze Elinor przejawia uczucia pod koniec powie?ci. Powiedzia?abym, ?e to predzej marianna zaczyna je przejawia?.

Marianna pod koniec zaczyna przejawia? serce ;P


"cierpliwo?? - spokój ?e przecie? si? stanie"
(Ks. J. Twardowski)

Offline

 

#65 2007-10-10 16:33:16

Akaterine
Administrator

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

AineNiRigani napisał:

Snowdrop nie chodzi?o mi o to ?e ona nie przejawi?a uczuc, ale o to, ?e nie dopiero pod koniec ksi?zki - o ile to po polsku wysz?o

Czyli ca?y czas by?a pe?na uczu?? Je?eli o to Ci chodzi, to si? zgadzam big_smile.


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#66 2007-10-10 21:06:52

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

Dokladnie o to big_smile
Eleonora nie przejawiala niczego pod koniec ksi?zki. Ja widze uczucia w ka?dym niemal jej s?owie od pocz?tku powie?ci...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#67 2007-10-11 10:32:10

snowdrop
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

No tak, tak, ale na ko?cu z?ama?a konwenanse, bo tak emocje w niej buzowa?y smile)).

Offline

 

#68 2007-10-11 20:07:21

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

a które?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#69 2007-10-11 20:29:11

snowdrop
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

No jak to, wybieg?a z pokoju w kt by? dzentemen. Czy? to nie by?o pogwa?cenie dobrego zachowania?

Offline

 

#70 2007-10-14 15:57:38

Dione
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

Marianna wcale przez ca?? powie?? nie przejawia?a uczu?, tylko by?a pe?na egzaltacji i samouwielbienia. Jej mi?o?? do Willoughbyego by?a wyimaginowana, a wieelki zawód mi?osny pokazywany z typowo aktorskim zaci?ciem. Dziewuszka si? naczyta?a "Romeo i Julii" i wznios?ej powie?ci, gdzie nieszcz??liwie zakochani umieraj? z mi?o?ci i usilnie stara?a si? do tego emocjonalnie zbli?y?. Te jej spazmy, ?zy itd by?y afektowane i infalntylne. Natomiast Eleonora przez ca?? ksi??k? w sposób delikatny okazywa?a uczucia. I nie chodzi mi tylko o mi?o?? do Edzia, ale o sam fakt uczu? jako takich. Przcie? z niezmienn? cierpliwo?ci? ?agodzi?a wybuchy "emocji" Marianny, opiekowa?a si? ni? w chorobie, wielokrotnie okazywa?a wspó?czucie czy to siostrze, czy Edwardowi, czy Brandonowi. Ona okazywa?a uczucia, ale w cichy nienarzucaj?cy si? sposób. Marianna nie mia?a poj?cia o prawdziwych uczuciach. Ona zam?cza?a innych sztuczn? afektacj?, bardziej odpowiedni? na scenie teatru ni? w ?yciu.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#71 2007-10-14 20:57:48

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

Dione, siosto, Amen!!!


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#72 2007-10-15 11:14:16

pak4
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

Prosz?, nie zn?cajcie si? tak nad Mariann?... To?to jeszcze prawie dziecko...


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#73 2007-10-15 13:43:44

Akaterine
Administrator

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

W sumie fakt. By?a m?odsza od Catherine Morland, a nad Catherine nikt si? nie zn?ca, cho? rozs?dkiem te? nie grzeszy?a wink.


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#74 2007-10-15 14:41:21

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

Znam wiele bardzo rozs?dnych 14-latek (z naszym Gumi?kiem na czele), a w dzisiejszych czasach kobiety jednak wolniej dojrzewaj? - mam na mysli rozwój psychiczny. Wtedy 17-latka bywa?a m??ata, dzieciata z ca?ym domem na g?owie.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#75 2007-10-15 19:14:23

pak4
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna - kilka pyta?

Ale czy byli dojrzalsi? Bo, ?e ?ycie wcze?niej stawia?o wymagania to inna sprawa (w?a?nie sobie liczy?em kto ile mia? lat; taki Napoleon I obj?? w?adz? maj? 30-tk? na karku; ale czy aby jego polityka nie by?a tak?e efektem jego m?odzie?czo?ci?).


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB