Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2008-09-29 19:57:43

Dione
Użytkownik

Torrenty???

Trafi?am przez przypadek na strony tzw torrentów. To grupa stron, zwi?zanych z filmami, grami komputerowymi i programami. I niby wed?ug ichniejszych regulaminów po zalogowaniu mo?na z tych stron ?ci?ga? róznego typu filmy. Nawet na jednej trafi?am na zabezpieczenie przed "antypiractwem". I tak si? zastanawiam, czy faktycznie to co? jest bezpiczne i korzystne. Tak z wierzchu wygl?da prosto do u?ycia, ale ... No w?a?nie. Czy ktokolwiek orientuje si? mo?e w korzystaniu z takich stron? W regulaminach znalaz?am tylko wzmianki, ?e do zalogowanych u?ytkowników mog? wysy?a? jakie? reklamy itp. Wydaje si?, ze nie ma op?at za korzystanie, ale wola?abym nie obudzi? si? za pó? roku ze stert? d?ugów. Co o tym s?dzicie? To jest bezpieczne czy lepiej si? nie pakowa?? Znalaz?am tam kilka pozycji, które by mnie interesowa?y, ale... laik jestem w takich sprawach i wola?abym dowiedzie? si? czego? wi?cej.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#2 2008-09-29 20:54:06

mysza13
Użytkownik

Re: Torrenty???

Dione, najkrócej rzecz ujmuj?c: ?ci?ganie torrentów jest nielegalne i... ca?y (dos?ownie) ?wiat to robi. Niektóre strony ??daj? op?at i informuj? o tym w momencie rejestracji, inne - dopiero gdy chcesz pobra? konkretny plik. Wi?kszo?? dzia?a dzi?ki datkom od dobroczy?ców, czyli u?ytkowników (odpowiednia informacja z regu?y znajduje si? na stronie g?ównej, wraz z numerem konta).

Offline

 

#3 2008-09-29 23:29:13

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Torrenty???

Rudzielcu to ja tutaj walcze z takimi tematami dla dobra forum, a Ty tak prosto z mostu i w ogole. Noremalnie wioslem Ci przyloze!


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#4 2008-09-30 17:08:49

Vasco
Administrator

Re: Torrenty???

Raz na zawsze napisz? wink

W my?l polskiego prawa (obowi?zuj?cego wczoraj i dzi?, cho? nie wiadomo jak b?dzie jutro) nie jest karalnym pobieranie filmów i muzyki. Oznacza to, ?e za to nie mo?na pój?? do wi?zienia. Oczywi?cie mo?na mie? wytoczony proces cywilny o z?amanie licencji, odszkodowanie itepe. Oczywi?cie s? prawnicy, którzy twierdz?, ?e to jest kradzie?, ale jest ich zdecydowana mniejszo?? i ich wywody nie nale?? do najlogiczniejszych.

Zakazane za to jest rozpowszechnianie takich materia?ów. Czyli: nie mo?na stan?? na bazarze i nagrywa? p?ytek, lub jak kto woli, udost?pni? swój dysk przez sie? i pozwoli? zasysa? komu popadnie. Jest wyj?tek: wolno si? dzieli? z osobami, z którymi ??czy nas stosunek rodzinny, kr?gu znajomych itd. Czyli gdyby?my np. mi?dzy sob? tutaj na forum si? wymieniali, to teoretycznie te? by?oby zgodne z prawem. Ale to jest na tyle ?liski temat, ?e nie robimy tego na tym forum! Dla w?asnego dobra.

Programy typu eMule, Kazza czy inne Torrenty dzia?aj? na zasadzie ?ci?gania pliku z jednoczesnym udost?pnianiem go innym u?ytkownikom. Tak wi?c ich u?ywanie niesie za sob? konkretne konsekwencje, czego trzeba by? ?wiadomym. Z kolei strony typu RapidShire w ?wietle tej interpretacji wydaj? si? by? legalne. Oczywi?cie wiele te? zale?y od tego co ?ci?gamy/udost?pniamy, bo istniej? rzeczy które wolno ca?kowicie legalnie rozpowszechnia?, ale chyba nie o to pytano.

Poza filmami i muzyk? jest jeszcze oprogramowanie (Windowsy, Office'y czy te? gry). Samo ich posiadanie jest karalne - z podparagrafu o kradzie?y dok?adniej. Nie trzeba mie? programu zainstalowanego!

Najzabawniejsze w tym jest to, ?e argumenty o ?ciaganiu/posiadaniu kopii filmów dostarczy? ustawodawca wpisuj?c do zabronionych tre?ci tylko programy, z czego wniosek, ?e inne tre?ci nie s? zabronione...

Uwaga: nie traktujemy tego jako obowi?zuj?cej wyk?adni prawa, tylko moj? opini? smile Na tym forum nie wymieniamy si? ?adnymi materia?ami. Jak kto? od kogo? co? chce, to dogadywa? si? na privie! smile

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB